poniedziałek, 5 czerwca 2017

BIAŁORUŚ.

Emisja bloku *125. Rocznica Uruchomienia Tramwaju w Mińsku*. Emisja dnia 10.05.2017 r.
Wszystkie 4 znaczki mają wymiary 40 X 28 mm.  Blok jest o wymiarach 157 X 95 mm.
Nakład bloku: 15 000 szt.  Nominały znaczków:
A = 0,42 rubla
N = 1,02 rubla
M = 1,26 rubla
H = 1,38 rubla
Piękne wydanie Poczty Białoruś oparte na materiałach z kolekcji Muzeum Historycznego w Mińsku.
Bardzo dziękuję WIKTOR za cenny dla mnie blok.

sobota, 20 maja 2017

BIAŁORUŚ.

Pasek 4 znaczków emitowany dnia 27.04.2017 r. jako kontynuacja wydawnictw serii z lat poprzednich: *SSAKI z Czerwonej Księgi Republiki Białoruś*.
 Znaczki maja wymiary 37 X 26 mm. i wydano je po 60 000szt. każdego i przedstawiają:
H = 1 rubel i 38 kopiejek.  Niedżwiedż brunatny /Ursus arctos/.
M = 1 rubel i 26 kopiejek.  Borsuk europejski /Meles meles/.
N = 1 rubel i 2 kopiejki.  Gronostaj europejski /Mustela erminea/.
A = 42 kopiejki.  Chomik europejski /Cricetus cricetus/.
Bardzo dziękuję WIKTOR za walor !!!

wtorek, 16 maja 2017

BIAŁORUŚ.

Blok.  Emisja waloru 3.05.2017 r.  Kontynuacja wydawnictwa z tej serii z lat poprzednich.
" KWIATY : NARCYZ i TULIPAN ", Centralny Ogród Botaniczny Białorusi.
Każdy z 4 znaczków w bloku ma wymiary 28 X 40 mm. Blok ma wymiary 101 X 101 mm.
Nakład tego bloku to 15 000 szt.
Nominał N = 1 rubel i 2 kopiejki.  Znaczek przedstawia /Narcissus 'Holiday Sun'/, narcyz.
Nominał H = 1 rubel i 38 kopiejek.  Znaczek przedstawia /'Tulipa 'Armani'/, tulipan.
Piękny walor. Bardzo dziękuję WIKTOR !!!

czwartek, 11 maja 2017

BIAŁORUŚ.

Blok. Kontynuacja serii z poprzednich lat. Emisja dnia 20.04.2017 r. EUROPA - Pałace.
Znaczki o wym. 40 X 28 mm. wydano w nakładzie po 80 000 szt.
Nominały znaczków P = 1,56 rubla.  Pałac Rumiancewów i Paskiewiczów z lat 1777 do 1796
w Homelu, stolicy obwodu homelskiego.
Nominał H = 1,38 rubla.  Ruiny pałacu Sapiechów w Różanach z XVII - XVIII w., obwód brzeski.
Za bardzo ciekawy walor dziękuję WIKTOR !!!

wtorek, 4 kwietnia 2017

BIAŁORUŚ.

Znaczek wydano jako kontynuację wieloletniej serii "Ptak Roku" w dniu 22.03.2017 r. *Skowronek Czubaty / Dzierlatka Zwyczajna*.
Znaczek o wym. 37 X 26 mm,, wydano w nakładzie 49 000 szt. Nominał znaczka H=1,38 rubla.
Ptak jest zagrożony wyginięciem i jest chroniony wpisaniem go do Czerwonej Księgi Ptaków Białorusi. Również na terenie Polski ptak ten jest objęty ścisłą ochroną gatunkową.
 Za walor filatelistyczny dziękuję bardzo WIKTOR !!!

piątek, 31 marca 2017

BIAŁORUŚ.

Arkusz wprowadzony do obiegu dnia 15 marca 2017 r. * 25-lecie nawiązania stosunków dyplomatycznych między Republiką Białoruś a Rzecząpospolitą Polską *.
 Arkusz ma wymiary 137 X 114 mm a każdy z 6 znaczków 40 X 28 mm.
Nakład arkusza 60 000 szt.  Nominał znaczków H=1,38 rubla /1 rbl =2,09 zł/.
 Piękny arkusz, dziękuję bardzo WIKTOR !!!

sobota, 25 marca 2017

BIAŁORUŚ.

Blok *950 lat od pierwszej pisemnej wzmianki o MIŃSKU* wprowadzony do obiegu 3.03.2017 r.
w nakładzie 25 000 szt.  Wymiary bloku: 90 X 87 mm, znaczek w bloku 52 X 37 mm.
Nominał znaczka 5 rubli.
Dziękuję WIKTOR za bardzo ciekawy blok !!!

poniedziałek, 20 marca 2017

BIAŁORUŚ.

Blok.  METRO w MIŃSKU. Emisja bloku o wymiarach 167 X 84 mm, dnia 27.02.2017 r.
Wszystkie 4 znaczki w bloku mają wymiary 52 X 29,6 mm i nominały M = 1.17 rubla.
Każdy z 2 znaczków został wydany w nakładzie po 64 000 szt.
Dziękuję Ci bardzo WIKTOR za piękny blok !!!

środa, 15 marca 2017

BIAŁORUŚ.

Blok wprowadzony do obiegu pocztowego dnia 24.02.2017 r. *100 Lat Białoruskiej Milicji*.
Wymiary bloku 89 x 89 mm. W bloku ulokowano 2 znaczki "P" = 1,44 rubla.
Znaczek okrągły ma średnicę 40 mm a drugi znaczek ma wymiary 52 x 37 mm.
Nakład bloku = 15 000 szt.
Dzięki WIKTOR za niecodzienny blok !!!

środa, 1 marca 2017

BIAŁORUŚ.

Emisja 2 znaczków "Narodowe Rzemiosło" dnia 17.02.2017 r.
Obydwa znaczki mają wymiary 28 x 40 mm i wydano je w nakładzie po 65 000 szt.
Nominały: N = 93 kopiejek, H = 1 rubel i 26 kopiejek.
Dwa nietypowe ząbkowania znaczków za, które dziękuję bardzo WIKTOR !!!