piątek, 21 lipca 2017

BIAŁORUŚ.

Emisja znaczka *135 rocznica urodzin Janka Kupała* dnia 7.07.2017 r.
Znaczek /37 X 52 mm/ wydano w arkuszu /3 x 2 znaczki/ o wymiarach 167 X 124 mm.
Ogółem znaczków wydano 48 000 szt. Nominał znaczka N = 1 rubel i 2 kopiejki.
*Janka Kupała, właściwie Iwan Łucewicz /1882 - 1942/, białoruski poeta, dramaturg, eseista, tłumacz, jeden z twórców białoruskiego języka literackiego.
Bardzo dziękuję za walor, WIKTOR !!!

środa, 19 lipca 2017

BIAŁORUŚ.

Arkusz 6 znaczkowy jako wydanie wspólne Poczt Białorusi i Kirgistanu wprowadzony do obiegu
30 VI 2017 r. *KONIE*.
Na pierwszym znaczku koń rasy Trakehner o maści 'kasztan', pochodzący ze stadniny powstałej
w 1731 r., w miejscowości Trakehnen w Prusach Wschodnich.
Natomiast koń o maści 'czarnej' to koń nowokirgijski.
Arkusz ma wymiary 142 X 124 mm a znaczki w arkuszu 40 X 28 mm.
Nakład znaczków = 60 000 szt. Nominały znaczków H = 1,38 rubla.
Arkusz piękny, bardzo dziękuję WIKTOR !!!

poniedziałek, 17 lipca 2017

BIAŁORUŚ.

Emisja znaczka *95 lat Urzędu Białoruskiej Prokuratury* w dniu 22 VI 2017 r.
Wymiary znaczka 28 X 30 mm, jego nakład 60 000 szt. Nominał znaczka H=1,38 rubla.
Projektant znaczka Татьяна Кузнецова.

poniedziałek, 5 czerwca 2017

BIAŁORUŚ.

Emisja bloku *125. Rocznica Uruchomienia Tramwaju w Mińsku*. Emisja dnia 10.05.2017 r.
Wszystkie 4 znaczki mają wymiary 40 X 28 mm.  Blok jest o wymiarach 157 X 95 mm.
Nakład bloku: 15 000 szt.  Nominały znaczków:
A = 0,42 rubla
N = 1,02 rubla
M = 1,26 rubla
H = 1,38 rubla
Piękne wydanie Poczty Białoruś oparte na materiałach z kolekcji Muzeum Historycznego w Mińsku.
Bardzo dziękuję WIKTOR za cenny dla mnie blok.

sobota, 20 maja 2017

BIAŁORUŚ.

Pasek 4 znaczków emitowany dnia 27.04.2017 r. jako kontynuacja wydawnictw serii z lat poprzednich: *SSAKI z Czerwonej Księgi Republiki Białoruś*.
 Znaczki maja wymiary 37 X 26 mm. i wydano je po 60 000szt. każdego i przedstawiają:
H = 1 rubel i 38 kopiejek.  Niedżwiedż brunatny /Ursus arctos/.
M = 1 rubel i 26 kopiejek.  Borsuk europejski /Meles meles/.
N = 1 rubel i 2 kopiejki.  Gronostaj europejski /Mustela erminea/.
A = 42 kopiejki.  Chomik europejski /Cricetus cricetus/.
Bardzo dziękuję WIKTOR za walor !!!

wtorek, 16 maja 2017

BIAŁORUŚ.

Blok.  Emisja waloru 3.05.2017 r.  Kontynuacja wydawnictwa z tej serii z lat poprzednich.
" KWIATY : NARCYZ i TULIPAN ", Centralny Ogród Botaniczny Białorusi.
Każdy z 4 znaczków w bloku ma wymiary 28 X 40 mm. Blok ma wymiary 101 X 101 mm.
Nakład tego bloku to 15 000 szt.
Nominał N = 1 rubel i 2 kopiejki.  Znaczek przedstawia /Narcissus 'Holiday Sun'/, narcyz.
Nominał H = 1 rubel i 38 kopiejek.  Znaczek przedstawia /'Tulipa 'Armani'/, tulipan.
Piękny walor. Bardzo dziękuję WIKTOR !!!

czwartek, 11 maja 2017

BIAŁORUŚ.

Blok. Kontynuacja serii z poprzednich lat. Emisja dnia 20.04.2017 r. EUROPA - Pałace.
Znaczki o wym. 40 X 28 mm. wydano w nakładzie po 80 000 szt.
Nominały znaczków P = 1,56 rubla.  Pałac Rumiancewów i Paskiewiczów z lat 1777 do 1796
w Homelu, stolicy obwodu homelskiego.
Nominał H = 1,38 rubla.  Ruiny pałacu Sapiechów w Różanach z XVII - XVIII w., obwód brzeski.
Za bardzo ciekawy walor dziękuję WIKTOR !!!

wtorek, 4 kwietnia 2017

BIAŁORUŚ.

Znaczek wydano jako kontynuację wieloletniej serii "Ptak Roku" w dniu 22.03.2017 r. *Skowronek Czubaty / Dzierlatka Zwyczajna*.
Znaczek o wym. 37 X 26 mm,, wydano w nakładzie 49 000 szt. Nominał znaczka H=1,38 rubla.
Ptak jest zagrożony wyginięciem i jest chroniony wpisaniem go do Czerwonej Księgi Ptaków Białorusi. Również na terenie Polski ptak ten jest objęty ścisłą ochroną gatunkową.
 Za walor filatelistyczny dziękuję bardzo WIKTOR !!!

piątek, 31 marca 2017

BIAŁORUŚ.

Arkusz wprowadzony do obiegu dnia 15 marca 2017 r. * 25-lecie nawiązania stosunków dyplomatycznych między Republiką Białoruś a Rzecząpospolitą Polską *.
 Arkusz ma wymiary 137 X 114 mm a każdy z 6 znaczków 40 X 28 mm.
Nakład arkusza 60 000 szt.  Nominał znaczków H=1,38 rubla /1 rbl =2,09 zł/.
 Piękny arkusz, dziękuję bardzo WIKTOR !!!

sobota, 25 marca 2017

BIAŁORUŚ.

Blok *950 lat od pierwszej pisemnej wzmianki o MIŃSKU* wprowadzony do obiegu 3.03.2017 r.
w nakładzie 25 000 szt.  Wymiary bloku: 90 X 87 mm, znaczek w bloku 52 X 37 mm.
Nominał znaczka 5 rubli.
Dziękuję WIKTOR za bardzo ciekawy blok !!!